Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka Nedir?
Yapay Zeka Nedir?

YAPAY ZEKA NEDIR?
Yapay Zeka; insan zekasını modelleyebilmek adına insan gibi akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme yapabilme, geçmiş deneyimleriyle öğrenebilme gibi yetileri bir bilgisayara ya da makineye kazandirabilmektir. Yapay zekayı tam olarak aktarabilmek adına öncelikle modellenmesi yapılan zekadan bahsedilmelidir.

 

ZEKA NEDIR?
Algilar veya kavramlar ile nesneler arasındaki ilişkiyi anlayabilme, düşünebilme, kazanımlarını bir amaca yönelik olarak çözüm bulabilme, karar verebilme, yargilama ve sonuç çıkarma yetenekleri zeka olarak adlandirılmaktadır. Zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içermektedir. Daha önce karşılaşılmamış veya beklenmedik bir şekilde karşılaşılan durumlara uyum sağlayabilme, anlama, öğrenme, adapte olma, öğrenme hizi, analiz yeteneği, beş duyunun, dikkatin ve düşüncenin yoğunlaştırilması, ayrıntılara dikkat edilmesi, olaylar sayesinde gerçekleşmektedir. Akıl, zeka kavrami ile karıştırılmamalıdır. Akıl genetik yoldan alınan özelliklerin yanı sıra yaşanilan çevre etmenlerinin ve toplum şartlarının etkileşimiyle ortaya çıkan bir yapidır. Bundan dolayı akıl sabit bir durumda değil; insan hayati boyunca değişebilen bir yetenektir. Bu nedenle akıl modelleme için taklit edilemez.

Zeka ise herkes tarafindan doğustan belirli oranda sahip olunan bir olgudur Herhangi bir konuda, eğitim yoluyla çalışılarak ve öğrenilerek edinilen bilgi, birikim ve deneyimler ile zeka geliştirilebilir. Karşımıza ilk kez çıkan bir duruma karşı uyum sağlayabilme, öğrenme, anlama, analiz etme zeka kavramu ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumdan ötürü bilgisayarların herhangi bir problemi anlayabilme, öğrenebilme ve çözüm getirebilme yeteneği kazandırılması isteği için zeka modellenmiştir.